O nas

GERARD LEMPART

Radca prawny
Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach numer wpisu Kt – 2705.
Specjalizuje się prawie spółek, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i nieruchomości oraz prawie pracy. Posiada bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadził postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Urzędem Patentowym RP.
W trakcie swojej ponaddziesięcioletniej praktyki zawodowej obsługiwał podmioty gospodarcze, pracując w kancelariach prawnych, jak również w działach prawnych spółek i grup kapitałowych. Doradzał podmiotom gospodarczym i syndykom w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
Pełnił funkcję doradcy zarządu funduszu kapitałowego. Jest autorem licznych koncepcji restrukturyzacji, połączeń i przekształceń spółek prawa handlowego. Przygotowywał raporty i audyty spółek dla inwestorów.
Sprawował nadzór nad realizacją procedur przetargowych. Prowadząc indywidualną kancelarię radcy prawnego, obsługiwał kilkanaście firm z branży budowlanej, transportowej, kolejowej, deweloperskiej i górniczej.
Autor szkoleń z zakresu: nadzoru właścicielskiego, prawa spółek handlowych i prawa pracy.