O nas

JERZY FELIŃSKI

Radca prawny
Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych pod numerem KR-2363.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, spółek i osób fizycznych oraz prowadzeniu sporów sądowych i windykacji należności. Bierze udział w projektach polegających na optymalizacjach podatkowych, przekształceniach własnościowych oraz transakcjach M&A.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, procesowym i sportowym. Doradza jako of counsel klubom sportowym oraz zawodnikom dochodzącym swych praw przed organami międzynarodowych organizacji sportowych.
Jest pełnomocnikiem zagranicznych spółek kapitałowych działających na rynku polskim.
Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych z branży produkcyjnej.
Uczestniczył w projekcie „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie zwieńczonym uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje do występowania przed sądami Unii Europejskiej.
Ukończył specjalistyczne podyplomowe szkolenia z zakresu prawa procesowego i umów w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów organizowanych przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegle włada językiem angielskim.