Oferta

PRAWO BUDOWLANE I PRAWO NIERUCHOMOŚCI powrót

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:

  • obsługujemy inwestycje budowlane - od audytu nieruchomości, poprzez umowy dotyczące sprzedaży, robót budowlanych oraz procesu, nadzoru i wykonywania inwestycji, skończywszy na umowach wynajmu powierzchni oraz sprzedaży gotowych budynków i lokali,
  • występujemy o wydanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie),
  • występujemy przed wszelkimi organami administracji oraz sądami administracyjnymi,
  • reprezentujemy podmioty w sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego.