Oferta

PRAWO SPORTOWE powrót

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:

  • sprawujemy bieżącą opiekę prawną nad sportowcami,
  • obsługujemy prawnie kluby sportowe, doradzając w ich funkcjonowaniu,
  • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty sportowe oraz umowy sponsorskie,
  • reprezentujemy sportowców w kontaktach z klubami sportowymi oraz sponsorami,
  • reprezentujemy sportowców w sporach przed organami związków sportowych,
  • dochodzimy należności sportowców od klubów sportowych,
  • reprezentujemy kluby sportowe przed organami związków sportowych oraz sądami powszechnymi i organami administracji,
  • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty z zawodnikami, sponsorami oraz pracownikami klubu sportowego.