Oferta

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI powrót

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:

  • analizujemy stan faktyczny sprawy z rekomendacją, co do przyjęcia dalszego toku postępowania,
  • sporządzamy pisma przygotowawcze, pisma w trakcie postępowania oraz środki zaskarżenia i środki odwoławcze, zapewniamy zastępstwo prawne przed sądami, organami i sądami administracyjnymi,
  • reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym zapewniając szybką i skuteczną windykację.