Offer

PUBLIC PROCUREMENT LAW back

Our services in this range include:

  • advising and representing the Contractor in contacts with Customers,
  • analyzing adherence to law of Specific Essential Terms and Conditions of contracts (STWZ),
  • legal support to the Contractor, drafting appeals and court complaints,
  • representation in proceedings before National Appeal Chamber (KIO) and regional courts.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi i nadzoru procedury udzielania zamówień publicznych, sporządzania środków ochrony prawnej oraz w zastępstwie prawnym przed Krajową Izbą Odwoławczą.