O KANCELARII
Kancelaria Lempart Feliński świadczy usługi prawne i doradcze na rzecz spółek kapitałowych, osobowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Tworzymy zespół profesjonalistów, doświadczonych w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Współpracując z kancelarią Lempart Feliński otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości usług, skuteczności i dyskrecji.
Liczne sukcesy, dbałość o detale oraz szybkość podejmowanych działań poskutkowały zaufaniem znaczących na rynku podmiotów, reprezentujących różnorodne branże polskiego i zagranicznego biznesu.
PARTNERZY
Image Description
Gerard Lempart
Partner
Radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach numer wpisu Kt – 2705.

Specjalizuje się prawie spółek, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i nieruchomości oraz prawie pracy. Posiada bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadził postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Urzędem Patentowym RP.
Image Description
Jerzy Feliński
Partner
Radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych pod numerem KR-2363.

W roku 2021 ukończył z wyróżnieniem międzynarodowe studia Master's Degree Programme Intellectual Property and New Technologies organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz World Intellectual Property Office, broniąc pracy magisterskiej o ochronie własności intelektualnej w grach komputerowych.

Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Ochrona Konkurencji i Konsumentów” oraz „Prawo medyczne i bioetyka”.

Uczestniczył w projekcie „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie zwieńczonym uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje do występowania przed sądami Unii Europejskiej.

Jest pełnomocnikiem zagranicznych spółek kapitałowych działających na rynku polskim. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych z branży produkcyjnej oraz fundacji.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie własności przemysłowej, prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prowadzeniu sporów sądowych i windykacji należności. Bierze udział w projektach polegających na przekształceniach własnościowych oraz transakcjach M&A. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Pracuje w języku polskim i angielskim.
NASZ ZESPÓŁ
Anna Liszka
Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, wpisana na listę radców prawnych pod numerem KT-2776.

Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo zamówień publicznych” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Piotr Mirowski
Ekspert w zakresie finansów i doradztwa inwestycyjnego

Zarządza finansami i podatkami w grupach kapitałowych o rozbudowanej strukturze (w tym opartych o TFI, FIZ, spółki prawa handlowego oraz fundacje) w branżach: deweloperskiej, górniczej, transportowej, medycznej, zarządzania nieruchomościami, hotelarskiej i restauracyjnej.

Specjalista w zakresie optymalizacji podatkowej struktur kapitałowych i pojedynczych podmiotów gospodarczych, organizowaniu i prowadzeniu controllingu w grupach kapitałowych i pojedynczych spółkach, restrukturyzacji spółek, transakcji fuzji i przejęć, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, projektowania strategii organizacji, pozyskiwania finansowania, tworzenia międzynarodowych struktur kapitałowych, wprowadzania spółek na GPW, zarządzania finansami Wspólnot Mieszkaniowych.

Prowadzi szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne z zakresu podatków i finansów. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów.

Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalizacja: zarządzanie ryzykiem). Absolwent Studiów Podyplomowych „Podatki w zarządzaniu firmą” oraz „Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich z zakresu ekonomii na tym samym uniwersytecie.

Laureat prestiżowej nagrody Lider Księgowości 2015.

Magdalena Jakobus
Radca prawny

W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych pod numer KR-3946. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie praktyk w krakowskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w obsłudze klientów z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i prowadzenia sporów.

Marta Bachorska
Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo. Współpracę z kancelarią rozpoczęła na trzecim roku studiów, w 2019 roku. Doświadczenie zawodowe od początku zdobywa od partnerów oraz całego zespołu kancelarii początkowo świadcząc pracę w charakterze praktykantki, asystenta - a obecnie prawnika. Interesuje się prawem medycznym, obsługą podmiotów gospodarczych - w tym podmiotów leczniczych oraz ochroną praw pacjenta w sprawach o charakterze cywilnym oraz karnym.

Oferujemy dostęp do kompleksowych usług prawnych na najwyższym poziomie.
Zapewniamy profesjonalizm poparty wiedzą i doświadczeniem zespołu o wysokim stopniu specjalizacji.
OFERTA

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:
 • na bieżąco obsługujemy spółki osobowe i kapitałowe oraz poszczególne organy spółek,
 • przygotowujemy umowy spółek i przeprowadzamy całościowy proces rejestracji nowych podmiotów,
 • przeprowadzamy audyty prawne spółek osobowych i kapitałowych,
 • wykonujemy kompleksowe transakcje M&A (przekształcenia, połączenia, przejęcia spółek),
 • wprzygotowujemy umowy inwestycyjne i doradzamy przy podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących zmiany struktur kapitałowych,
 • dokonujemy operacji na akcjach oraz udziałach w spółkach kapitałowych,
 • dbamy o przestrzeganie praw i obowiązków wspólników spółek osobowych.

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:
 • pomagamy w bieżącej administracji spółką na rynkach publicznych i niepublicznych,
 • świadczymy usługi dotyczące raportowania EBI oraz ESPI,
 • wspieramy w wypełnieniu wymogów Komisji Nadzoru Finansowego,
 • przygotowujemy transakcje dotyczące instrumentów finansowych,
 • świadczymy usługi związane z emisją papierów wartościowych (w tym obligacji) i pozyskaniem kapitału dla przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:
 • obsługujemy inwestycje budowlane - od audytu nieruchomości, poprzez umowy dotyczące sprzedaży, robót budowlanych oraz procesu, nadzoru i wykonywania inwestycji, skończywszy na umowach wynajmu powierzchni oraz sprzedaży gotowych budynków i lokali,
 • występujemy o wydanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie),
 • występujemy przed wszelkimi organami administracji oraz sądami administracyjnymi,
 • reprezentujemy podmioty w sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego.

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:
 • na bieżąco obsługujemy i reprezentujemy wykonawcę w kontaktach z zamawiającym,
 • analizujemy zgodność z prawem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz czynności zamawiającego,
 • doradzamy w zakresie wykorzystania przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej oraz pomagamy w ich sporządzaniu,
 • udzielamy zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławcza i właściwymi Sądami Okręgowymi.
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi i nadzoru procedury udzielania zamówień publicznych, sporządzania środków ochrony prawnej oraz w zastępstwie prawnym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:
 • sprawujemy bieżącą opiekę prawną nad sportowcami,
 • obsługujemy prawnie kluby sportowe, doradzając w ich funkcjonowaniu,
 • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty sportowe oraz umowy sponsorskie,
 • reprezentujemy sportowców w kontaktach z klubami sportowymi oraz sponsorami,
 • reprezentujemy sportowców w sporach przed organami związków sportowych,
 • dochodzimy należności sportowców od klubów sportowych,
 • reprezentujemy kluby sportowe przed organami związków sportowych oraz sądami powszechnymi i organami administracji,
 • rprzygotowujemy i negocjujemy kontrakty z zawodnikami, sponsorami oraz pracownikami klubu sportowego.

Kancelaria świadczy w tym zakresie m.in. następujące usługi:
 • analizujemy stan faktyczny sprawy z rekomendacją, co do przyjęcia dalszego toku postępowania,
 • sporządzamy pisma przygotowawcze, pisma w trakcie postępowania oraz środki zaskarżenia i środki odwoławcze, zapewniamy zastępstwo prawne przed sądami, organami i sądami administracyjnymi,
 • reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym zapewniając szybką i skuteczną windykację.
KONTAKT
LEMPART FELIŃSKI
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
SPÓŁKA PARTNERSKA

UL. Feliksa Szlachtowskiego 15A
30–132 KRAKÓW
KRS: 0000498928

NIP: 6772379669

TEL. 12 426 43 94
SEKRETARIAT@KANCELARIALF.PL